Strona główna

Witamy na stronie projektu:
Pora na nowy zawód - szkolenia i doradztwo dla rolników z gminy Kowala.

 

Projekt pt. "Pora na nowy zawód - szkolenia i doradztwo dla rolników z Gminy Kowala" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, realizowany przez Urząd Gminy Kowali.